مدرسه دارالفنون را بهتر بشناسیم

نویسنده : فاطمه محمدی

مدرسه دارالفنون توسط میرزا تقی‌خان امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار تاسیس شد. این مدرسه در خیابان ناصرخسرو در مرکز تهران قرار دارد.

دار الفنون یکی ازکهن ترین بنیادهای آموزشی نوین ایران

نویسنده : آزاده یوسف نژاد

مدرسه دارالفنون یکی از برجسته‌ترین اقدامات امیر کبیر بوده که در زمینه‌ی ایجاد آگاهی علمی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان تاثیر بسزایی داشته است. میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر از بزرگان تاریخ است که برای اقدامات فراوانش در خدمت به ایران، آشنای تمامی ایرانیان است.

  • 0
  • دوشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۴ ، ۱۱:۰۰
  • تهران

تجلیل از برترین‌های گردشگری در جشنواره ملی ناصرخسرو

نویسنده : مینا داودی

نخستین جشنواره ملی ناصرخسرو با تجلیل از برترین‌های حوزه‌های دینی و فرهنگی گردشگری و با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی آموزشی گردشگری عصر دیروز (سه‌شنبه ۲۴ آذرماه) برگزار شد

تبلیغات