جاذبه گردشگری قنات قصبه

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، گناباد، کیلومتر یک مسیر گناباد به کاخک

mail

info@ghanat.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی