جاذبه گردشگری دانشگاه تهران

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان تهران، تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران

mail

Publicrel@ut.ac.ir

language

ut.ac.ir


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی