اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان آذربایجان شرقی، تبریز، خی‍‍اب‍‍ان ارتش جن‍وب‍‍ی، مجاورت بنای مرکز اسناد شمالغرب کشور


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: کمتر از یک ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به