اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان پور ابتهاج یا کنار گذر خیابان سباری


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: نصف روز

directions مسیر یابی