جاذبه گردشگری باغ‌ گیاه‌ شناسی ملی ایران

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان تهران، تهران، اتوبان تهران ـ کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: نصف روز

directions مسیر یابی