جاذبه گردشگری موزه ملی حمام دیوکلتیان

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Viale Enrico de Nicola, 79, 00185 Rome, Italy


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی