تصاویر تکان‌دهنده فرونشست در اصفهان | این شکاف‌ها میراث نصف جهان را می‌بلعند

احسان رستمی‌پور
احسان رستمی‌پور سه شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
تصاویر تکان‌دهنده فرونشست در اصفهان | این شکاف‌ها میراث نصف جهان را می‌بلعند

فرونشست زمین در اصفهان تاریخ این شهر را تهدید می‌کند.

خشکسالی، سومدیریت منابع آبی، صنایع آب‌بر، اضافه برداشت آب، تمام شدن منابع زیر زمینی و توسعه بدون توجه به زیرساخت‌ها، شهر اصفهان را به مرحله خطرناکی رسانده است. این شهر تاریخی که با بناهای شکوهمند خود در جهان معروف است، حالا با فرونشست زمین دست‌وپنجه نرم می‌کند و شکاف‌ها در سراسر این شهر قصه خطرناکی را پیش چشم مردم به نمایش گذاشته‌اند.

فرونشست زمین در اصفهان معضلی جدی است که انگار متولی مشخصی هم ندارد. آثار تاریخی این شهر به‌عنوان برگ زرین اصفهان در تاریخ ایران حالا در معرض خطر قرار گرفته‌اند و ترک‌های حاصل از فرونشست بر جان آن‌ها نمایان شده است. فرونشست زمین نه‌تنها بناهای تاریخی که زندگی در شهر اصفهان را تهدید می‌کند. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند در آینده منجر به تخلیه اصفهان از ساکنان خواهد شد؛ با وجود چنین هشدارهایی انگار موضوع جدی گرفته نمی‌شود.

ترک‌های ایجاد شده بر بناهای تاریخی می‌تواند بر اساس علل مختلفی باشد. با این وجود مسئولان شهری اصفهان که حالا مدتی است وضعیت این بناها را رصد می‌کنند بر نقش فرونشست زمین تاکید دارند. این در حالی است که برخی از بناها مثل مسجد تاریخی سید اصفهان به‌طور کلی وضعیت مناسب مرمتی ندارند و شرایط فعلی آن‌ها به‌جز فرونشست ناشی از سال‌ها بی‌توجهی است. هرچند برخی ترک‌ها از جمله ترک‌های مسجد علی قلی آقا قابل‌مشاهده در بناهای معاصر اطراف است و نشانه‌هایی از تغییرات در زمین را روایت می‌کند.

تصاویری که در ادامه می‌بینید بخشی از تاثیر فرونشست و بی‌توجهی را در بناهای تاریخی شهر اصفهان روایت می‌کنند. 

مسجد شاه (امام)، میدان نقش جهان، دوره صفوی

مسجد شاه فرونشست

اثر فرونشست زمین با ترک‌های طولانی در بدنه مسجد شاه اصفهان که یک اثر ثبت جهانی است، به‌خوبی دیده می‌شود.

مسجد شاه فرونشست

با وجود مرمت‌های مداوم، ترک‌ها هر بار ایجاد می‌شوند.

مسجد شاه فرونشست

این ترک‌ها بخشی از تزیینات گنبد مسجد را در بر گرفته‌اند.

مسجد شاه فرونشست

ترک‌های در بخش‌های مختلف مسجد تاریخی قابل‌مشاهده است.

مسجد شاه فرونشست

امتداد ترک‌ها در کاشی‌های سقف مسجد نیز دیده می‌شود.

مسجد شاه فرونشست

فرونشست زمین روی گنید این بنا هم تاثیراتی داشته است و به موجب آن ستونهای مسجد نیز دچار تغییراتی  شده‌اند.

مسجد سید اصفهان، محله بیدآباد، دوره قاجار

مسجد سید اصفهان فرونشست

ترک‌های حاصل از فرونشست در سقف گنبد مسجد قاجاری سید اصفهان دیده می‌شوند.

مسجد سید اصفهان فرونشست

این ترک‌ها تزیینات معماری را تخریب کردند و راه به گنبد برده‌اند.

مسجد سید اصفهان فرونشست

ترک‌خوردگی گنبد باعث ریزش کاشی‌ها شده است.

مسجد سید اصفهان فرونشست

وضعیت این ترک‌ها با روش‌های مختلف پایش می‌شود.

مسجد سید اصفهان فرونشست

امتداد این ترک‌ها نشان از فرونشست زمین دارد.

مسجد سید اصفهان فرونشست

شاهدهایی برای رصد وضعیت ترک‌ها نصب شده است.

مسجد سید اصفهان فرونشست

ترک‌ها فقط در سقف نیست؛ بلکه در موازات آن روی زمین هم این ترک‌ها قابل‌مشاهده است.

مسجد سید اصفهان فرونشست

ترک خوردگی تزیینات باعث نابودی آن‌ها خواهد شد.

مسجد سید اصفهان فرونشست

مسجد سید مشکلات مرمتی گسترده‌ای دارد؛ اما ترک‌های حاصل از فرونشست حالا مشکلی جدی‌ است.

مسجد سید اصفهان فرونشست

ترک‌ها کتیبه‌های مسجد را هم دچار تخریب کرده‌اند.

مسجد سید اصفهان فرونشست

ترک‌های حاصل از فرونشست در دیوارهای مسجد نیز دیده می‌شود.

مسجد سید اصفهان فرونشست

این‌ ترک‌ها به‌شدت نگران‌کننده هستند.

مسجد سید اصفهان فرونشست

کاشی‌های دیوار نیز به‌دلیل این مشکلات لق شده‌اند و در صورت فروریزی از بین خواهند رفت.

مسجد علی‌قلی‌آقا، محله بیدآباد، دوره صفوی و قاجار

َعلی قلی آقا اصفهان

بخش صفوی مسجد تاریخی علی‌قلی‌آقا اصفهان دچار ترک‌خوردگی ناشی از فرونشست زمین شده است.

َعلی قلی آقا اصفهان

امتداد ترک‌خوردگی‌های مسجد علی‌قلی‌آقا را در خیابان‌ها و بناهای معاصر اطرافش نیز می‌توان مشاهده کرد.

َعلی قلی آقا اصفهان

تاثیرات تخریب ترک‌ها بر دیوارهای این مسجد تاریخی حاکی از وضعیت خطرناک این بنا دارد.

َعلی قلی آقا اصفهان

ترک‌ها در گنبد بازار مجموعه علی‌قلی‌آقا نیز مشاهده می‌شود.

َعلی قلی آقا اصفهان

با وجود مرمت شدن گنبد بازار، ترک‌ها روی آن خودنمایی می‌کنند؛ ترک‌هایی که با مرمت‌های سطحی قابل رفع نیستند.

خانه اژه‌ای

در دیگر بناهای تاریخی اصفهان از جمله خانه تاریخی اژه‌ای‌ها نیز می‌توان رد ترک‌هایی را مشاهده کرد.

«کجارو» در روزهای آینده طی گزارش‌های دیگر به معضل فرونشست زمین در اصفهان و مشکلات ناشی از خشکسالی در بناهای تاریخی این شهر خواهد پرداخت.

مطالب مرتبط:

دیدگاه