جاذبه گردشگری ورزشگاه ساپورو دوم

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

1 Hitsujigaoka, Toyohira Ward, Sapporo, Hokkaido 062-0045, Japan


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی