اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

mail

isfahan.info@airport.ir


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به