اثرات کاهش قیمت نفت بر گردشگری درمانی منطقه خلیج فارس

تیم  کجارو
شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰
اثرات کاهش قیمت نفت بر گردشگری درمانی منطقه خلیج فارس

همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، گردشگری درمان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از کاهش بودجه در بخش دچار زیان شده است.

همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت گردشگری درمانی به دلیل کمبود بودجه درتامین زیرساخت‌های پزشکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از کاهش بودجه در بخش دچار زیان شده است.

همزمان با افزایش هزینه درمان و کاهش قیمت جهانی نفت بیماران در کشورهای عضو GCC که برای بهره‌گیری از مهارت و خدمات سطح بالای پزشکی در درمان برخی بیماری‌های دشوار ناگزیر به سفر بوده‌اند با دشواری‌های جدی مواجه شده‌اند. این کمبود مالی زیان جدی به گردشگری درمانی درمنطقه را نیز به دنبال داشته است.

این مشکلات عمدتا ناشی از کاهش بودجه خدمات درمانی از سوی دولت‌های منطقه و تحت فشار مالی فزاینده ناشی از کاهش قیمت نفت رخ داده که به محدودیت خدمات از یک سو و افزایش قیمت‌ها از دیگر سو انجامیده است.

افزایش قیمت‌ها به مشکلات بیماران در زمینه کمبود مهارت‌های پزشکی و مراقبت‌های تخصصی دربیماری‌هایی چون سرطان و بیماری‌های قلب و عروق که سبب افزایش گردشگری پزشکی و سفر به مقصدهای دور می‌شد، دامن زده است.

اساسا کشورهای منطقه خلیج فارس از کمبود نیروهای ماهر و متخصصان کارآمد و همچنین تسهیلات کافی در تامین نیازهای درمانی منطقه مواجه است. این کمبودها درحالی به قوت خود باقی مانده که دردو دهه گذشته برای بهبود سیستم بهداشت و درمان و افزایش قابلیت‌ها و کیفیت مراقبت در بیمارستان‌های عمومی و کلینیک‌های تخصصی در کل کشورهای منطقه تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.

تراکم و شمار تخت‌های بیمارستانی در سراسر منطقه همچنان پایین‌تر از میانگین رشد جهانی دراین زمینه است. طبق بررسی‌های اعلام شده در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ تراکم تخت‌های بیمارستانی درمنطقه ۱۷ تخت برای هر ۱۰ هزار نفر برآورد شده است. یعنی رقمی بشدت کمتر از میانگین ۲۷ تخت برای هر ۱۰ هزار نفر در دیگر مناطق جهان و نیز با فاصله‌ای زیاد با کشورهای پردرآمد که این رقم به ۵۴ تخت به ازاری هر ۱۰ هزار نفر جمعیت برآورد شده است.

همچنین تراکم و شمار تخت‌ها درکل منطقه خلیج فارس با وجود ۳/۵ درصد رشد از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ هنوز نسبت به رشد جمعیت درمنطقه کم و توسعه تسهیلات و زیرساخت‌های درمانی به تناسب رشد جمعیتی که همچنان ادامه دارد، بسیار کند است.

همچنین میزان تقاضا برای تخت‌های بیمارستانی در منطقه حدود ۳ درصد سالانه رشد دارد که تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۳۸۰۰ تخت مورد نیاز خواهد بود. این ارقام نیز نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت های درمانی در کل منطقه خلیج فارس کندتر از میزان رشد جمعیت در کل منطقه است.

دو کشور قطر و امارات در عین حال دو کشور برتر از نظر سرانه هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و ارایه تامین تسهیلات درمانی به ازای جمعیت رو به رشد کشور شناخته شده‌اند.

متخصصان دراین گزارش پیش بینی کرده‌اند که میزان پولی که در امارات در بخش بهداشت و درمان هزینه شده بالغ بر ۱۹/۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود. این رقم در سال گذشته ۱۰/۷ میلیارد دلار بوده است.

مدیر عامل شرکت Alpen Capital که این بررسی‌ها را انجام داده می‌گوید:

در شرایطی که اقتصاد کشورهای منطقه تحت فشار باشد دولت‌ها که همچنان ناگزیر به افزایش زیرساخت‌های درمانی هستند به میزان شدیدی وابسته به بخش خصوصی و مجبور به اتکا به سرمایه‌های خصوصی می‌شوند. دولت‌ها در منطقه خلیج فارس درست به دلیل نبود همین تجهیزات پزشکی تا کنون برای فرستادن بخش بزرگی از جمعیت متقاضیان خدمات درمانی خود به مقصدهای خارج از کشور برای دریافت درمان‌های با کیفیت و پیشرفته مبالغ هنگفتی هزینه کرده‌اند. در صورتی که دولت‌ها زیرساخت‌های درمانی پیشرفته را درکشورهای خود ایجاد کنند، می‌توانند با درمان بخش بزرگی از بیماران درکشور تا حد بسیار زیادی از خروج سرمایه و پول از کشور پیش گیری کنند.

منبع CHN

دیدگاه