پیش شماره تلفن های ثابت مناطق مختلف تهران

حمیده کریمی | دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۹۵ ساعت ۱۱:۱۵

در این مقاله فهرست کاملی از پیش‌شماره‌های مناطق مختلف تهران به تفکیک نام مراکز مخابراتی در جدولی ارائه شده است. با کجارو همراه باشید.


نام مرکز مخابرات

نام مناطق

پیش شماره

آزادگان۸۸۷۶ ۸۸۷۵ ۸۸۷۴  ۸۸۷۳ ۸۸۵۴ ۸۸۵۳  ۸۸۵۲  ۸۸۵۱ ۸۸۵۰
آل‌اسحاق۷۷۰۰ ۷۷۳۱ ۷۷۳۰ ۷۷۰۲ ۷۷۰۱ 
آیت ا… کاشانی۴۴۰۹ ۴۴۰۸ ۴۴۰۷ ۴۴۰۶ ۴۴۰۴ ۴۴۰۳ ۴۴۰۲ ۴۴۰۱ ۴۴۰۰ ۴۴۰۵ 
آیت  ۷۷۹۹ ۷۷۸۴ ۷۷۸۳ ۷۷۸۲ ۷۷۸۱ ۷۷۶۹ ۷۷۲۸ ۷۷۲۶ ۷۷۲۵
آیت‌ا… ایروانی۵۵۲۹ ۵۵۲۸ ۵۵۲۷ ۵۵۲۶ ۵۵۲۵ ۵۵۲۴
ابوذر  ۶۶۶۹ ۶۶۶۸ ۶۶۶۷ ۶۶۶۶ ۶۶۶۵ ۶۶۶۴ ۶۶۶۳ ۶۶۶۲ ۶۶۶۱ ۶۶۶۰
استقلال ۲۶۲۱ ۲۶۲۰ ۲۲۶۶ ۲۲۶۵ ۲۲۰۵ ۲۲۰۴ ۲۲۰۳ ۲۲۰۲ ۲۲۰۱
اشرفی اصفهانی ۳۳۱۹ ۳۳۱۸ ۳۳۱۷ ۳۳۱۶ ۳۳۱۰ ۳۳۰۸ ۳۳۰۷ ۳۳۰۶ ۳۳۰۵
الغدیر  ۳۳۷۳ ۳۳۷۲ ۳۳۷۱ ۳۳۷۰ ۳۳۶۹ ۳۳۶۸ ۳۳۴۳ ۳۳۰۴ ۳۳۰۳ ۳۳۰۲ ۳۳۰۱ ۳۳۰۰
امامت ۷۷۹۸ ۷۷۴۸ ۷۷۴۷ ۷۷۴۶ ۷۷۴۳ ۷۷۴۲ ۷۷۴۱ ۷۷۴۰ ۷۷۱۷ ۷۷۱۶
اکبری ۷۷۹۶ ۷۷۷۹ ۷۷۷۸ ۷۷۳۹ ۷۷۳۵ ۷۷۳۴ ۷۷۳۳ ۷۷۳۲ ۷۷۱۴
باهنر ۲۲۶۴ ۲۲۶۳ ۲۲۶۲ ۲۲۶۱ ۲۲۶۰ ۲۲۰۰
بختیاری ۵۵۲۳ ۵۵۲۲ ۵۵۲۱ ۵۵۲۰
بخششی ۶۶۳۹ ۶۶۲۸ ۶۶۲۶ ۶۶۲۵ ۶۶۱۸
بعثت ۵۵۳۵ ۵۵۳۴ ۵۵۳۳ ۵۵۳۲ ۵۵۳۱ ۵۵۳۰ ۵۵۱۸ ۵۵۰۹ ۵۵۰۸ ۵۵۰۷ ۵۵۰۶ ۵۵۰۵
تندگویان ۲۶۳۰ ۲۲۵۳ ۲۲۵۲ ۲۲۵۱ ۲۲۵۰ ۲۲۳۳ ۲۲۳۲ ۲۲۳۱ ۲۲۳۰ ۲۶۳۱
توحید ۶۶۹۴ ۶۶۹۳ ۶۶۹۲ ۶۶۹۱ ۶۶۹۰ ۶۶۵۹ ۶۶۵۸ ۶۶۵۷ ۶۶۵۶ ۶۶۴۳ ۶۶۴۲
ثابت قدم ۴۴۹۷ ۴۴۹۶ ۴۴۹۴ ۴۴۹۳ ۴۴۹۲ ۴۴۹۱ ۴۴۹۰
جعفری ۲۲۴۳ ۲۲۴۲ ۲۲۴۱ ۲۲۴۰ ۲۲۱۸ ۲۲۱۷
جماران ۲۰۱۰ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ ۲۲۸۰ ۲۲۸۱ ۲۲۸۲ ۲۲۸۳ ۲۶۱۲ ۲۶۱۳
حافظ ۶۶۷۶ ۶۶۷۵ ۶۶۷۴ ۶۶۷۳ ۶۶۷۲ ۶۶۷۱ ۶۶۷۰
حق شناس ۴۴۷۷ ۴۴۷۶ ۴۴۷۵ ۴۴۷۴ ۴۴۷۳ ۴۴۷۲ ۴۴۷۱ ۴۴۷۰ ۴۴۳۹
حکمت شعار ۷۷۸۹ ۷۷۸۰ ۷۷۴۹ ۷۷۴۵ ۷۷۴۴ ۷۷۲۷ ۷۷۲۴ ۷۷۲۳ ۷۷۲۲ ۷۷۲۱ ۷۷۲۰ ۷۷۱۹ ۷۷۱۸
خاورشهرجاده خاوران و حومه ۳۳۸۵ ۳۳۲۶
خوشقدم ۵۵۸۸ ۵۵۸۷ ۵۵۸۶ ۵۵۸۵ ۵۵۸۴ ۵۵۸۳ ۵۵۸۲
دانشگاه ۶۶۹۵ ۶۶۴۹ ۶۶۴۸ ۶۶۴۷ ۶۶۴۶ ۶۶۴۵ ۶۶۴۴ ۶۶۴۱ ۶۶۴۰ ۶۶۱۷ ۶۶۱۵ ۶۶۱۴ ۶۶۱۲ ۶۶۹۸ ۶۶۹۷ ۶۶۹۶
درزی ۳۳۸۹ ۳۳۸۸ ۳۳۶۲ ۳۳۶۱ ۳۳۶۰
دستغیب ۲۲۷۵ ۲۲۷۴ ۲۲۷۳ ۲۲۷۲ ۲۲۷۱ ۲۲۷۰
دیالمه ۳۳۵۶ ۳۳۵۵ ۳۳۵۴ ۳۳۵۲ ۳۳۵۱ ۳۳۵۰ ۳۳۴۴ ۳۳۱۳ ۳۳۱۲
رجائی ۸۸۹۴ ۸۸۹۳ ۸۸۹۲ ۸۸۹۱ ۸۸۹۰ ۸۸۸۹ ۸۸۸۰
زارعی ۴۴۱۷ ۴۴۱۶ ۴۴۱۵ ۴۴۱۴ ۴۴۱۳ ۴۴۱۲ ۴۴۱۱ ۴۴۱۰
سعادتمند ۴۴۲۹ ۴۴۲۸ ۴۴۲۷ ۴۴۲۶ ۴۴۲۵ ۴۴۲۴ ۴۴۲۳ ۴۴۲۲ ۴۴۲۱ ۴۴۲۰
سلمان فارسی ۲۲۳۷ ۲۲۳۶ ۲۲۳۵ ۲۲۳۴ ۲۲۱۴ ۲۲۱۳ ۲۲۱۲ ۲۲۱۱ ۲۲۰۹ ۲۲۰۸ ۲۲۰۷ ۲۲۰۶
سیدالشهدا ۵۵۷۸ ۵۵۷۷ ۵۵۷۶ ۵۵۷۵ ۵۵۷۴ ۵۵۷۳ ۵۵۷۲ ۵۵۷۱ ۵۵۷۰ ۵۵۱۴ ۵۵۱۳
شهدای گمنام ۷۷۳۸ ۷۷۳۷ ۷۷۳۶ ۷۷۰۸ ۷۷۰۷ ۷۷۰۶ ۷۷۰۵ ۷۷۰۴
شهید بابایی ۷۷۱۱ ۷۷۱۰
شهید بهشتی ۸۸۴۸ ۸۸۴۷ ۸۸۴۶ ۸۸۴۵ ۸۸۴۴ ۸۸۴۳ ۸۸۴۲ ۸۸۴۱ ۸۸۴۰
شهید توکلی ۴۴۵۸ ۴۴۵۷ ۴۴۵۶ ۴۴۵۵ ۴۴۵۴ ۴۴۵۳ ۴۴۵۲ ۴۴۵۱ ۴۴۵۰
شهید رمضانی ۵۵۶۹ ۵۵۶۸ ۵۵۶۷ ۵۵۶۶ ۵۵۶۵ ۵۵۶۴ ۵۵۱۲
شهید عاطف ۷۷۸۸ ۷۷۸۷ ۷۷۸۶ ۷۷۷۴ ۷۷۷۳ ۷۷۷۲ ۷۷۷۱ ۷۷۷۰ ۷۷۲۹
شهید قدوسی ۲۲۹۲ ۲۲۹۱ ۲۲۹۰ ۲۲۲۷ ۲۲۲۶ ۲۲۲۵ ۲۲۲۲ ۲۲۱۵
شهید لطیفی ۲۲۹۸ ۲۲۹۷ ۲۲۹۶ ۲۲۹۵ ۲۲۹۴ ۲۲۹۳
شهید مدنی ۸۸۹۹ ۸۸۹۸ ۸۸۹۷ ۸۸۹۶ ۸۸۹۵ ۸۸۳۹
شهید مفتح ۲۲۸۹ ۲۲۸۸ ۲۲۸۷ ۲۲۸۶ ۲۲۸۵ ۲۲۸۴ ۲۲۱۰
شهید منتظری ۵۵۹۵ ۵۵۹۴ ۵۵۹۳ ۵۵۹۲ ۵۵۹۱ ۵۵۹۰
شهید چمران ۶۶۵۵ ۶۶۵۴ ۶۶۵۲ ۶۶۵۱ ۶۶۵۰
شهید کلانتری ۸۸۸۸ ۸۸۸۷ ۸۸۸۵ ۸۸۷۹ ۸۸۷۸ ۸۸۷۷ ۸۸۶۷ ۸۸۶۶ ۸۸۶۵ ۸۸۶۴ ۸۸۲۰
شیخ فضل الله

۸۸۶۲ ۸۸۶۱ ۸۸۶۰ ۸۸۲۱ ۸۸۰۶ ۸۸۰۵ ۸۸۰۴ ۸۸۰۳

صالح طبری ۴۴۶۹ ۴۴۶۸ ۴۴۶۷ ۴۴۶۶ ۴۴۶۵ ۴۴۶۴ ۴۴۶۳ ۴۴۶۲ ۴۴۶۱
مخابران صنعتی خاوران ۳۳۲۸
عرب سرخی ۳۳۷۷ ۳۳۷۶ ۳۳۷۵ ۳۳۷۴ ۳۳۶۳ ۳۳۳۹ ۳۳۳۸ ۳۳۳۷
غریبی ۲۲۶۹ ۲۲۶۸ ۲۲۶۷ ۲۲۲۴ ۲۲۲۳ ۲۲۲۱ ۲۲۲۰
فرد اسدی ۶۶۱۶ ۶۶۰۸ ۶۶۰۷ ۶۶۰۶ ۶۶۰۵ ۶۶۰۴ ۶۶۰۳ ۶۶۰۲ ۶۶۰۱ ۶۶۰۰
قدس۸۸۶۳ ۸۸۳۵ ۸۸۳۳ ۸۸۰۲ ۸۸۰۱ ۸۸۰۰
قندی ۵۵۸۹ ۵۵۸۱ ۵۵۸۰ ۵۵۷۹ ۵۵۶۳ ۵۵۶۲ ۵۵۶۱ ۵۵۶۰ ۵۵۵۹ ۵۵۵۸ ۵۵۵۷ ۵۵۱۶ ۵۵۱۵
قیام دشتپاک‌دشت ورامین و حومه ۳۳۵۹ ۳۳۵۸
مالک اشتر۶۶۸۹ ۶۶۸۸ ۶۶۸۷ ۶۶۸۶ ۶۶۸۵ ۶۶۸۴ ۶۶۸۳ ۶۶۳۸ ۶۶۳۷ ۶۶۳۶ ۶۶۳۵ ۶۶۳۴
محسنیان ۶۶۸۲ ۶۶۸۱ ۶۶۸۰ ۶۶۷۹ ۶۶۷۸
محلاتی ۲۲۴۹ ۲۲۴۸ ۲۲۴۷ ۲۲۴۶ ۲۲۴۵ ۲۲۴۴ ۲۲۱۹
مشهدی مهدی ۳۳۸۷ ۳۳۸۶ ۳۳۵۷ ۳۳۴۹ ۳۳۴۸ ۳۳۴۷ ۳۳۴۶ ۳۳۴۵
مطهری ۸۸۷۲ ۸۸۷۱ ۸۸۷۰ ۸۸۵۵ ۸۸۱۰
ملت۳۳۹۸ ۳۳۹۷ ۳۳۹۶ ۳۳۹۵ ۳۳۹۴ ۳۳۹۳ ۳۳۹۲ ۳۳۹۱ ۳۳۹۰ ۳۳۶۷ ۳۳۲۹ ۳۳۲۷ ۳۳۱۱ ۳۳۹۹
مهدیه ۵۵۴۹ ۵۵۴۸ ۵۵۳۹ ۵۵۳۸ ۵۵۳۷ ۵۵۳۶
نبوت ۷۷۹۵ ۷۷۹۴ ۷۷۹۳ ۷۷۹۲ ۷۷۹۱ ۷۷۹۰
نبوی ۳۳۵۳ ۳۳۴۲ ۳۳۴۱ ۳۳۴۰
نصراللهی ۸۸۲۹ ۸۸۲۸ ۸۸۲۷ ۸۸۲۶ ۸۸۲۵ ۸۸۲۴ ۸۸۲۳ ۸۸۲۲
نظری ۷۷۵۹ ۷۷۵۸ ۷۷۵۷ ۷۷۵۶ ۷۷۵۵ ۷۷۵۴
نهری ۸۸۶۹ ۸۸۶۸ ۸۸۵۹ ۸۸۵۸ ۸۸۵۷ ۸۸۵۶ ۸۸۳۸ ۸۸۳۷ ۸۸۳۶ ۸۸۰۹ ۸۸۰۸ ۸۸۰۷
نواب صفوی  ۵۵۴۴ ۵۵۴۳ ۵۵۴۲ ۵۵۴۱ ۵۵۴۰ ۵۵۰۴
هجرت۳۳۱۴ ۳۳۱۵ ۳۳۶۴ ۳۳۶۵ ۳۳۶۶ ۳۳۸۰ ۳۳۸۱ ۳۳۸۲ ۳۳۸۳ ۳۳۸۴
هفت تیر ۸۸۸۶ ۸۸۸۴ ۸۸۸۳ ۸۸۸۲ ۸۸۸۱ ۸۸۳۴ ۸۸۳۲ ۸۸۳۱ ۸۸۳۰ ۸۸۱۷ ۸۸۱۵ ۸۸۱۴
وردآورد ۴۴۹۹ ۴۴۹۸
ولیعصر ۷۷۹۷ ۷۷۶۶ ۷۷۶۵ ۷۷۶۴ ۷۷۶۳ ۷۷۶۲ ۷۷۶۱ ۷۷۶۰ ۷۷۵۳ ۷۷۵۲ ۷۷۵۱ ۷۷۵۰
پاسداران ۲۲۸۷ ۲۲۷۷ ۲۲۷۶ ۲۲۵۹ ۲۲۵۸ ۲۲۵۷ ۲۲۵۶ ۲۲۵۵ ۲۲۵۴
پیام نور ۴۴۶۰ ۴۴۴۹ ۴۴۴۸ ۴۴۴۷ ۴۴۴۶ ۴۴۴۵ ۴۴۴۴ ۴۴۴۳ ۴۴۴۲ ۴۴۴۱ ۴۴۴۰
پیروزی ۳۳۷۹ ۳۳۷۸ ۳۳۳۶ ۳۳۳۵ ۳۳۳۴ ۳۳۳۳ ۳۳۳۲ ۳۳۳۱ ۳۳۳۰
چیتگر ۴۴۱۹ ۴۴۱۸ ۴۴۷۹ ۴۴۸۹
کاظمیان ۴۴۳۰ ۴۴۳۱ ۴۴۳۲ ۴۴۳۳ ۴۴۳۴ ۴۴۳۵ ۴۴۳۶ ۴۴۳۷
کرمی ۶۶۳۳ ۶۶۳۲ ۶۶۳۱ ۶۶۳۰ ۶۶۲۹ ۶۶۲۴ ۶۶۲۳ ۶۶۲۲ ۶۶۲۱ ۶۶۲۰
یزدان پناه ۴۴۸۷ ۴۴۸۶ ۴۴۸۵ ۴۴۸۴ ۴۴۸۳ ۴۴۸۲ ۴۴۸۱ ۴۴۸۰
سیزده آبان ۵۵۹۹ ۵۵۹۸ ۵۵۹۷ ۵۵۹۶ ۵۵۵۴ ۵۵۵۳ ۵۵۵۲ ۵۵۵۱ ۵۵۵۰ ۵۵۰۳ ۵۵۰۲ ۵۵۰۱ ۵۵۰۰
شهید باکری ۳۳۲۴ ۳۳۲۳ ۳۳۲۲ ۳۳۲۱ ۳۳۲۰

مطالب مرتبط:

دیدگاه