جاذبه گردشگری موزه باستان‌ شناسی قوم‌ نگاری و تاریخی باسک

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Unamuno Miguel Plaza, 4, 48006 Bilbo, Bizkaia, Spain


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی