سفر حدود ۶۰۰ هزار گردشگر جمهوری آذربایجان به ایران

فرناز رهبران رنجبر
پنجشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۰
سفر حدود ۶۰۰ هزار گردشگر جمهوری آذربایجان به ایران

در نیمه اول سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۶۰۰ هزار گردشگر جمهوری آذربایجان به ایران سفر کردند.

در شش ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد گردشگران کشور آذربایجان به ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲٫۸ درصد افزایش یافته است.

مسافرت مردم جمهوری آذربایجان به کشورهای خارجی در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد زیاد شده و به دو میلیون و ۲۰ هزار نفر رسیده است.

۳۰۷ درصد از گردشگران جمهوری آذربایجان در شش ماه نخست امسال به گرجستان، ۲۸٫۷ درصد به ایران، ۲۱٫۲ درصد به روسیه، ۱۲٫۷ درصد به ترکیه، ۱٫۷ درصد به اوکراین، ۱٫۲ درصد به امارات متحده عربی و ۳٫۸ درصد به کشورهای دیگر مسافرت کردند.

در نیمه اول سال جاری تعداد مسافرت شهروندان جمهوری آذبایجان به ترکیه در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۶٫۸ درصد، به گرجستان ۰٫۷ درصد و فدراسیون روسیه ۲٫۶ درصد کمتر شده است.

یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر از ۱۸۹ کشور به جمهوری آذربایجان در شش ماه اول سال سفر کردند که نسبت به مدت مشابه یک سال قبل، ۱۰٫۲ درصد بیشتر است.

به کشور آذربایجان ۳۰٫۵ درصد از مجموع مسافران خارجی از فدراسیون روسیه، ۲۱٫۱ درصد از گرجستان، ۱۱٫۱ درصد از ایران، ۱۰٫۸ درصد از ترکیه، ۳٫۶ درصد از امارات متحده عربی، ۲٫۱ درصد از عراق، دو درصد از اوکراین و ۱۸٫۷ درصد از کشورهای دیگر وارد شدند.

در نیمه اول سال جاری مسافرت مردم ایران به جمهوری آذربایجان در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۸٫۸ درصد کاهش یافته است.

در نیمه اول سال جاری کشورهای خلیج فارس از جمله از کویت ۵٫۱ برابر، عربستان ۳٫۵ برابر، بحرین ۲٫۶ برابر، قطر ۲٫۱ برابر، عمان۱٫۶ برابر، عراق ۴۴٫۳ درصد و امارات متحده عربی ۸٫۸ درصد با افزایش سفر رو به رو شده است.

در کل چنین می‌توان نتیجه گرفت که هر یک از پنج مسافر خارجی وارد شده به جمهوری آذربایجان از کشورهای خلیج فارس بوده است.

در نیمه اول سال جاری میلادی تعداد گردشگران از کشورهای اتحادیه اروپا به جمهوری آذربایجان با ۶٫۳ درصد افزایش، به ۵۳٫۵ هزار نفر رسیده است، تعداد گردشگران کشورهای همسود-مشترک المنافع- نیز ۷٫۵ درصد افزایش یافته که به ۴۷۸٫۳ هزار نفر رسیده است.

منبع ایرنا

دیدگاه