عضویت تبریز در لیگ شهرهای تاریخی جهان

طیبه فلاحتی
جمعه، ۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵
 عضویت تبریز در لیگ شهرهای تاریخی جهان

با عضویت تبریز در لیگ شهرهای تاریخی جهان می‌توان تاریخ بلند این کهن شهر را برای جهانیان معرفی کرد.

به همت و پیگیری‌های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز، این شهر به عضویت لیگ شهرهای تاریخی جهان درمی‌آید.

معاونت عمرانی شهرداری تبریز پس از انجام جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی طی یک سال گذشته با رییس لیگ شهرهای تاریخی جهان توانست ظرفیت‌های تاریخی شهر تبریز را در عرصه بین‌الملل معرفی کند.

محمدحسین اسحقی گفت تبریز با قرارگیری در مسیر جاده ابریشم و نقش مهم تاریخی آن در مبادلات، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در طول تاریخ و همچنین ثبت جهانی بازار تبریز از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است.

ایشان در ادامه گفت که معاونت فنی و عمرانی در راستای وظایف فنی خود در زمینه‌های حفاظت از بافت‌های تاریخی و همچنین مقاوم‌سازی و بهسازی می‌تواند با عضویت در این لیگ شهرهای تاریخی جهان، تبریز را در سطح بین‌الملل به جایگاه خوبی برساند و تعاملات بین‌المللی را افزایش دهد.

اسحقی همچنین در خصوص چشم‌انداز معاونت عمرانی شهرداری تبریز در این راستا گفت:

بخشی از افق چشم‌اندازی شهرداری تبریز در این خصوص، استفاده از ظرفیت‌های سایر شهرهای تاریخی جهان در زمینه‌های توسعه شهرها پیرامون بافت‌های تاریخی و نحوه حفاظت و بهسازی آن‌ها و استفاده از فناوری‌های آن‌ها در این حوزه است.

لازم به ذکر است در مهرماه سال جاری، جلسه شهرداران شهرهای تاریخی جهان در شهر بورسای ترکیه برگزار خواهد شد و شهرداری تبریز به همراه معاونت فنی و عمرانی خود توسط رییس لیگ شهر‌های تاریخی جهان به این جلسه دعوت شده‌اند.

با توجه به قرارگیری در سال ۲۰۱۸ و استفاده از ظرفیت پایتخت گردشگری جهان اسلام، عضویت در این لیگ می‌تواند تاریخ بلند شهر تبریز را برای جهانیان معرفی کند.

دیدگاه