عضو تحریریه
زلیخا رحمانیان

زلیخا رحمانیان

استان فارس، شیراز
درباره من:
شیراز کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
کمپانی های مورد علاقه:
اهل خوراکی
دوستدار طبیعت
دوستدار ساحل دریا
به دنبال سکوت و آرامش