شاهین قربانعلی نیا

شاهین قربانعلی نیا

سطح 1
از مهر 1397 مرد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مترجم انگلیسی


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
در جستجوی هیجان (ماجراجو)

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2