عضو تحریریه
سودا سلیمی

سودا سلیمی

آذربایجان غربی، ارومیه
درباره من: