عضو تحریریه
سودا سلیمی

سودا سلیمی

استان آذربایجان غربی، ارومیه
درباره من: