سعید میرزاپور

سعید میرزاپور

سطح 1
از شهریور 1394 | تبریز مرد

دانشجوی مدیریت بازرگانی - نویسنده حوزه فناوری و گردشگری - برنامه‌نویس اندروید - ایمیل: Saeidmirzapour@gmail.com


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح