عضو تحریریه
سعید میرزاپور

سعید میرزاپور

استان آذربایجان شرقی، تبریز
درباره من:
دانشجوی مدیریت بازرگانی - نویسنده حوزه فناوری و گردشگری - برنامه‌نویس اندروید - ایمیل: Saeidmirzapour@gmail.com