سعیده خلیلی‌صفا

سعیده خلیلی‌صفا

سطح 3
از خرداد 1394 | تهران زن

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی


0 عکس 10 رای مفید
9 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
دوستدار طبیعت

کجارو من

امتیاز فعلی 250
امتیاز فعلی 250
3
0 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها