سعیده خلیلی‌صفا

سعیده خلیلی‌صفا

سطح 2
از خرداد 1394 | تهران زن

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی


0 عکس 9 رای مفید
3 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 100
امتیاز فعلی 100
2
50 امتیاز مانده به سطح 3 3

فعالیت ها