سعیده خلیلی‌صفا

سعیده خلیلی‌صفا

سطح 3
از خرداد 1394 | تهران زن

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی


0 عکس 9 رای مفید
4 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 150
امتیاز فعلی 150
3
100 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها