نرگس صالح نژاد

نرگس صالح نژاد

سطح 1
از اسفند 1394 | مشهد زن

کارشناس ارشد ایرانشناسی. علاقمند به مطالعه و پژوهش در حوزه ایران


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح