نادر نینوائی

نادر نینوائی

سطح 1
از شهریور 1401 مرد

کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح