آزاده یوسف نژاد

آزاده یوسف نژاد

سطح 2
از آبان 1394 | تهران زن

فارغ التحصیل از رشته کارشناسی ارشد مرمت و بناهای تاریخی و شهری دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز .عضو انجمن علمی فضای معماری نو ایران .


0 عکس 0 رای مفید
5 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 100
امتیاز فعلی 100
2
50 امتیاز مانده به سطح 3 3

فعالیت ها