عضو تحریریه
آزاده یوسف نژاد

آزاده یوسف نژاد

استان تهران، تهران
درباره من:
فارغ التحصیل از رشته کارشناسی ارشد مرمت و بناهای تاریخی و شهری دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز .عضو انجمن علمی فضای معماری نو ایران .
صفحه ۱ از ۲۲