اکرم زمانی نوری

اکرم زمانی نوری

سطح 1
از شهریور 1398 زن

ای باستان‌شناس! بردار زادراهی و آنگه کلنگ را/ بر کاو، لایه‌های زمین و گمانه زن...


0 عکس 3 رای مفید
3 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم دوستدار طبیعت تاریخی مسافر صرفه جو در جستجوی هیجان (ماجراجو) دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 50
امتیاز فعلی 50
1
50 امتیاز مانده به سطح 2 2

فعالیت ها