آمار مسافرت و بار سنگین فرودگاه مهرآباد و سفرهای ریلی تهران

تیم  کجارو
تیم کجارو شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
آمار مسافرت و بار سنگین فرودگاه مهرآباد و سفرهای ریلی تهران

دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی در وضعیت تردد هواپیماها و تعداد مسافران طبق آمارهای ارائه شده‌ی جابه‌جا شده، رشد قابل توجه را در این حوزه به ثبت رساندند این آمار درباره ترمینالهای اتوبوس رانی و راه آهن نیز رقم قابل توجهی را در میزان تردد تهران نشان داده است.

بر اساس آمار وزارت راه در نوروز ۱۳۹۶، شش هزار و ۸۵۲ پرواز در فرودگاه مهرآباد انجام شده که حاصل آن جابه‌جایی بیش از ۸۳۰ هزار مسافر بوده است. بر این اساس تعداد پروازهای صورت گرفته در فرودگاه مهرآباد در قیاس مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد تا مشخص شود در حال حاضر نه تنها شانسی برای تعطیل شدن فرودگاه مهرآباد وجود ندارد، که حتی به شکل سالانه تعداد مسافران این فرودگاه قدیمی پایتخت نیز افزایش می‌یابد.

در فرودگاه امام خمینی نیز ۳۹۱۳ پرواز در ایام نوروز انجام شده که رشدی ۱۴ درصدی را در قیاس با مدت مشابه نشان می‌دهد تا به این ترتیب وضعیت این فرودگاه نیز رشدی قابل توجه را نشان دهد.

در ایام نوروز ۷۰ درصد از تمام سفرهای ریلی روزانه کشور با محوریت تهران انجام شده است. به این ترتیب که از ۲۰۴ سفر روزانه ریلی در ایام نوروز ۱۵۷ سفر از تهران انجام شده است. در این مدت حدود ۷۰۰ هزار مسافر با ۳۶۵۰ رام‌قطار از مبدا تهران به سمت شهرهای مختلف کشور حرکت کردند. وزارت راه و شهرسازی وضعیت عملکرد راه‌آهن تهران را به شرح گفته شده ارائه‌داد.

درباره وضعیت جاده‌ای نیز آمارها حاکی از آن است که یک میلیون و ۱۷۷ هزار مسافر نوروزی از طریق چهار پایانه مسافربری استان تهران جابه‌جا شده‌اند که این تعداد به وسیله ۵۰۰۰ اتوبوس و ۸۰۰۰ خودروی سواری اجرایی شده است.

درپایانه بیهقی ۱۱۷ هزار مسافر جابه‌جا شده‌اند و در پایانه جنوب نیز حدود ۱۹۰۰۰ دستگاه حمل و نقل عمومی با ۶۵۴ هزار نفر مسافر فعالیت کردند.که در برآوردهای صورت گرفته این آمار ارائه شده است. پس از آن پایانه شرق تهران با ۲۵۵ هزار و پایانه غرب با ۳۷۶ هزار مسافر عملکرد قابل توجهی در این ایام به ثبت رساندند.

آمار تلفات جاده‌ای استان تهران نیز در نوروز امسال در قیاس با مدت مشابه کاهش پیدا کرده و تصادفات جاده‌ای ۱۱ درصد پایین آمده است.

مطالب مرتبط:

منبع ایسنا

دیدگاه