راه اندازی اتاق سرمايه گذاری گردشگری در یزد

تیم  کجارو
تیم کجارو یکشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵
راه اندازی اتاق سرمايه گذاری گردشگری در یزد

در نشست مديرکل و معاونان اداره ميراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان یزد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصی، با تشکيل اتاق سرمايه‌گذاری گردشگری در این استان موافقت شد.

در نشست مديرکل و معاونان اداره ميراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان یزد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصی، «مهدی شرافت» مدير کل ميراث فرهنگی استان یزد گفت:

با توجه به اينکه نقش تشکل‌های خصوصی در تصميم‌گيری‌های مهم، موثر و سازنده است، بنابراین امروزه بيش از پيش نياز به تشکيل و راه‌اندازی اتاق سرمايه‌گذاری گردشگری در استان احساس می‌شود.

به گفته‌ی مسئولان این استان، اتاق سرمايه‌گذاری گردشگری یک موسسه غيرانتفاعی است که دارای شخصيتی حقوقی و استقلالی مالی خواهد بود و هدف اصلی از تشکيل اين اتاق نيز کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبادل اطلاعات و افکار و بيان آرا و عقايد سرمايه‌گذاران حوزه‌های ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری است.

مطالب مرتبط:

دیدگاه