بیمه کوثر تضمین زندگی بهتر و خدمات برتر

بخش تبلیغات
چهار شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰
بیمه کوثر تضمین زندگی بهتر و خدمات برتر

بیمه کوثر یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای است که خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ کجارو در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت خسارت‌های ناخواسته‌ای که بر اثر تقصیر، خطا یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گذار (حقیقی یا حقوقی) متوجه دیگران می‌شود را تامین و جبران ‌می‌کند و ‌در هيچ ‌موردي ‌در قبال اعمال ‌عمدی ‌بيمه‌گذار كه ‌منجر به ‌خسارت‌های ‌مالی‌ و جانی ‌شود، پوششی ‌ارائه ‌نمی‌دهد.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مدیران شركت‌ها، سازمان‌ها، مراکز درمانی، كارخانه‌ها و كارگاه‌هایی كه در امور تولید، تعمیر و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز بناهای مسكونی و تجاری می‌توانند این بیمه‌نامه را تهیه کنند. 

بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این نوع بیمه‌نامه، مسئولیت‌های قانونی كارفرما را در مقابل كاركنان در جریان كار و در صورت وقوع حوادث كارگاهی تحت‌پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های جانی حاصله را جبران می‌کند، بدین معنی كه چنانچه در جریان انجام كار در محل كار و در اثر حادثه، به كاركنان بیمه‌گذار خسارت بدنی وارد شود و مسئولیت بیمه‌گذار در این ارتباط برای بیمه‌گر محرز باشد، خسارت وارد شده جبران می‌شود. منظور از جبران خسارت بدنی، پرداخت هزینه‌های پزشكی و غرامت نقص‌عضو و فوت كاركنان است.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱. بیمه مسئولیت كارفرما در قبال كارگران ویژه پروژه‌های ساختمانی

۲. بیمه‌ كارفرما در قبال كارگران ویژه پروژه‌های عمرانی

۳. بیمه‌ كارفرما در قبال كارگران ویژه پروژه‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و بازرگانی

پوشش‌های ارائه شده در بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

الف) پوشش‌های اصلی یا اجباری

غرامت فوت و نقص‌عضو و هزینه‌های پزشکی

ب) پوشش‌های فرعی(کلوزهای اختیاری) شامل:

۱. پوشش اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، نمازخانه و...

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه‌نامه، مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل غرامت فوت و صدمه‌ جسمانی و هزينه‌های پزشکی وارد به كاركنان در اماكن وابسته به كارگاه از قبيل رستوران، حمام، سالن ورزش و محل اقامت - يا اقامتگاهی که به‌صورت موقت توسط کارفرما در اختيار کارکنان قرار می‌گيرد- تحت‌پوشش خواهد بود. در این بیمه‌نامه، غرامت فوت ناشی از استفاده وسايل حرارتی و گرمازای غيراستاندارد يا نصب غيراستاندارد در اماکن وابسته تحت‌پوشش نیست. تعهد بيمه‌گر نیز در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.

۲. پوشش خسارت‌های ناشي از اهمال و قصور غيرعمدي کارکنان به يکديگر

به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه‌نامه، پوشش صدمه جاني و بدني ناشي از قصور، اشتباه يا اهمال غيرعمدي کارکنان به ساير کارکنان ناشي از حوادث حين کار و در محدوده زماني و مکاني کارگاه یا پروژه با رعايت شرايط و استثنائات مندرج در بيمه‌نامه تحت‌پوشش قرار مي‌گيرد.

 • تبصره ۱: ميزان قصور شخص زيان‌ديده مستثني است.
 • تبصره ۲: خسارت وارد به اشخاص ثالث مستثني است.
 • تبصره ۳: قصور کارکنان پيمانکار به ساير کارکنان در صورت دریافت پوشش «مسئوليت پيمانکاران اصلي و فرعي» تحت‌پوشش خواهد بود.

3- پوشش بيمه‌ای حوادث نقليه موتوری به‌طور کامل

به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه‌نامه، مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل غرامت فوت و صدمه جسمانی و هزينه‌های پزشکی وارد به کارکنان (اعم از سرنشين، راننده و ساير کارکنان بيمه‌گذار) ناشی از حوادث تصادف وسایل نقليه موتوری خارج از محدوده مکانی فعاليت بيمه‌گذار (خارج از کارگاه)  و در محدوده کشور جمهوری اسلامي ايران (به شرط دریافت پوشش بیمه‌ای برای ماموریت‌های خارج از کارگاه) و خسارت‌های وارد به کارکنان ناشی از ماشين‌آلات راه‌سازی، ساختمانی، صنعتی، کشاورزی و ليفتراک در محدوده مکانی و زمانی فعاليت بيمه‌گذار (محيط کارگاه) و با رعايت شرايط زیر تحت‌پوشش این بیمه‌نامه است:

در صورتی که وسيله نقليه عامل حادثه متعلق يا در اختيار بيمه‌گذار و دارای بيمه‌نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بيمه‌گر محدود به مازاد تعهدات بيمه‌نامه یاد شده است و در نبود بيمه‌نامه شخص ثالث نیز چنانچه قصور بيمه‌گذار اثبات شده باشد، جبران خسارت در تعهد بيمه‌گر است.

همچنین، در صورتي که وسيله نقليه عامل حادثه متعلق يا در اختيار بيمه‌گذار نباشد، خسارت ‌بايد از محل بيمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه جبران شود و در نبود بيمه‌نامه شخص‌ثالث، در صورت اثبات قصور بيمه‌گذار، خسارت در تعهد بيمه‌گر است. در اين‌ صورت، پس از پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر، همه حقوق بيمه‌گذار و زيان‌ديده در قبال مقصر حادثه (به‌استثنای کارکنان بيمه‌گذار) به بيمه‌گر منتقل می‌شود.

چنانچه بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه دارای حداقل پوشش باشد، بيمه‌گر خسارت مازاد بر ثالث را پرداخت می‌کند، در اين‌ صورت پس از پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر، همه حقوق بيمه‌گذار و زيان‌ديده در قبال مقصر حادثه (به‌استثنای کارکنان بيمه‌گذار) و تا سقف خسارت پرداخت شده به بيمه‌گر منتقل می‌شود.

بیمه‌گذار موظف است از هر عملی که دعوی بیمه‌گر را به زیان مسئول خسارت دچار اشکال می‌کند، خودداری کند.

حداکثر تعهد بيمه‌گر (سرمايه پوشش) در طول مدت بيمه‌نامه از سقف ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ريال تجاوز نخواهد کرد.

موارد زیر تحت‌پوشش نیست:

 • خسارت وارد به راننده فاقد گواهینامه مرتبط با وسيله نقليه عامل حادثه
 • خسارت ناشی از نداشتن گواهينامه مرتبط
 • خسارت ناشی از حوادث نقليه موتوری هوايی، دريايی و ريلی

۴. پوشش بيمه‌ای مسئوليت پيمانکاران اصلی و فرعی

به‌موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه‌نامه، مسئوليت پيمانکاران اصلی و فرعی که بر اساس قرارداد منعقد شده، بخش يا بخش‌هايی از اجرای پروژه را برعهده دارند، در مقابل غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزينه‌های پزشکی وارد برکارکنان خود (براساس شرايط بيمه‌نامه) به‌شرط آنکه تعداد نيروی کار پيمانکاران اصلی و فرعی به ضريب نيروی محاسبه شده اضافه و حق‌بيمه افراد اضافه شده دريافت شود، تحت‌پوشش بيمه‌نامه است.

تعهد بيمه‌گر؛ در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.

۵. پوشش بيمه‌ای مسئوليت مهندسان ناظر، مشاور، طراح و مجری

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه‌نامه، مسئوليت مهندسان ناظر، مشاور، طراح، محاسب و مجري؛ در مقابل غرامت فوت و صدمه جسمانی و هزينه‌های پزشکی وارد بركاركنان براساس شرايط بيمه‌نامه تحت‌پوشش است. تعهد بيمه‌گر نیز در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.

۶. پوشش بيمه‌ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه‌نامه؛ در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار توسط مراجع ذی‌صلاح يا کارشناسان تاييد شده بيمه‌گر، غرامت ناشی از صدمه‌های جسمانی کارکنان که بر اثر حوادث کار و فقط در محدوده محل کار ايجاد شده باشد، بدون رای دادگاه و با شرايط زیر تحت پوشش قرار می‌گيرد:

غرامت فوت بر اساس سقف تعهد بيمه‌گر (مندرج در بيمه‌نامه) يا معادل ريالی ارزان‌ترين نوع ديه رايج (هر كدام كه كمتر باشد) محاسبه و پرداخت می‌شود.

غرامت صدمه بدنی برمبنای درصدهای مشخص شده با نظر پزشک معتمد بيمه‌گر و اعمال آن به مبلغ تعهد بيمه‌گر (مندرج در بيمه‌نامه) يا معادل ريالی ارزان‌ترين نوع ديه رايج (هر كدام كه كمتر باشد) محاسبه و پرداخت می‌شود.

منتخب بيمه‌گر، پزشك منتخب بيمه‌گذار و يک نفر پزشک دیگر به انتخاب پزشکان یادشده مطرح و نظر اكثريت اعضای كميسيون برای طرفين اجرایی خواهد بود و بيمه‌گر هيچگونه مسئوليتی مازاد بر نظر کميسيون فوق نخواهد داشت.

۷. پوشش بيمه‌ای پرداخت هزينه پزشکی بدون اعمال تعرفه

به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه‌نامه، هزينه‌های پزشکی تحت‌پوشش بيمه‌نامه بدون اعمال تعرفه (درحد متعارف و همطراز) مشروط به پرداخت حق بيمه اضافی، جبران می‌شود.

۸. پوشش بيمه‌ای مطالبات سازمان تامين اجتماعی و سازمان خدمات درمانی

به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه‌نامه، مشروط به پرداخت حق بيمه اضافی، مطالبات سازمان خدمات درمانی يا سازمان تامين اجتماعي از بيمه‌گذار بابت هزينه‌های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری و غيره تعيين شده به لحاظ فوت، نقص‌عضو و صدمه جسمانی و بروز جراحت و بيماری کارکنان بيمه‌گذار بر اساس مفاد قانون تامين اجتماعی (از جمله تبصره يک ماده «۶۶» قانون یادشده) تا سرمايه درج شده برای هر نفر و حداکثر تا سقف تعهد مندرج در جدول تعهدات بيمه‌گر، در طول مدت بيمه‌نامه تحت‌پوشش است.

۹. پوشش بيمه‌ای شخص کارفرما، پيمانکار، ناظر، مشاور و طراح فقط در محل بيمه‌شده

به موجب اين الحاقيه مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافی؛ غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزينه‌های پزشکی وارد به شخص بيمه‌گذار ناشي از حوادث کار و فقط در محدوده محل کار تحت‌پوشش قرار می‌گيرد.

 • تبصره ۱: در صورتی‌که بيمه‌گذار شخص حقوقی باشد، پوشش یادشده فقط شامل شخص مديرعامل است.
 • تبصره ۲: در صورتی‌که بيمه‌گذار اشخاص حقيقی يا دارای شرکا، اعم از شرکای قهری يا قراردادی باشد، فقط شخص اول نامبرده در بيمه‌نامه تحت‌پوشش است.
 • تبصره ۳: برای احراز علت حادثه، نظر کارشناس ذی‌صلاح تاييد شده بيمه‌گر معتبر و اجرای آن واجب است.
 • تبصره ۴: حداکثر تعهد بيمه‌گر برای هر نفر بر اساس ديه ماه عادی و در طول مدت بيمه‌نامه مطابق تعهد بيمه‌گر در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.
 • تبصره ۵: ميزان غرامت بيمه بر اساس شرايط و جدول‌های ماده«۱۰» آیين‌نامه شماره«۸۴» شرايط عمومی بيمه‌نامه حوادث اشخاص (مصوبه شورای ‌عالی بيمه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲) محاسبه می‌شود.

۱۰. پوشش بيمه‌ای مسئوليت كارفرما در مقابل خسارت جانی اشخاص ثالث

به موجب اين الحاقيه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافی؛ مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزينه‌های پزشکی وارد بر اشخاص ثالث در محدوده پروژه و ناشی از اجرای پروژه بيمه‌‌شده، طبق رای دادگاه تا سقف ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ريال تحت‌پوشش اين بيمه‌نامه است.

تبصره:

خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث ناشی از دپوی مصالح، نخاله ساختمانی (حوادث وسايل نقليه موتوری) تحت‌پوشش اين بيمه‌نامه نيست.

اشخاص‌ثالث، هر شخصي به‌جز بيمه‌گذار، کارکنان، نمايندگان، همسر، پدر، اجداد، فرزندان و نوادگان بيمه‌گذار است.

خسارت وارد به اشخاص ثالث در اماکن وابسته به کارگاه بيمه‌گذار در صورت دریافت پوشش اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، نمازخانه و... پرداخت می‌شود.

۱۱. پوشش بیمه‌ای مابه‌التفاوت دیه سال‌های آتی

به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه‌نامه مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافی، تعهد بيمه‌گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش می‌يابد.

الف- پوشش بيمه‌اي مابه‌التفاوت ديه يک ‌سال آتی

به موجب اين الحاقيه، با رعايت شرايط بيمه‌نامه و مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافی، تعهد بيمه‌گر به ارزش روز ديه در زمان پرداخت خسارت افزايش می‌يابد. اين افزايش؛ به ارزش ريالی ديه، يک‌سال از تاريخ شروع بيمه‌نامه و تا سقف ۱۵ درصد افزايش ریالی ديه محدود می‌شود.

تعهد بيمه‌گر با احتساب افزايش تعهد اين پوشش، حداکثر تا سقف مبلغ تعيين‌شده در طول مدت بيمه‌نامه مندرج در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.

ب- پوشش بيمه‌ای مابه‌التفاوت ديه دو سال آتی

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه‌نامه مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافي، تعهد بيمه‌گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش می‌يابد. اين افزايش به ارزش ريالی ديه، دو سال از تاريخ شروع بيمه‌نامه (سال اول ۱۵درصد و سال دوم ۱۰درصد) و حداکثر تا سقف ۲۵ درصد افزايش ديه محدود می‌شود.

تعهد بيمه‌گر با احتساب افزايش تعهدات اين پوشش، حداکثر تا سقف مبلغ تعيين‌شده در طول مدت بيمه‌نامه مندرج در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.

ج- پوشش بيمه‌ای مابه‌التفاوت ديه سه سال آتی

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه‌نامه و مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافي، تعهد بيمه‌گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش مي‌يابد. اين افزايش به ارزش ريالی ديه سه سال از تاريخ شروع بيمه‌نامه (سال اول ۱۵ درصد، سال دوم و سوم ۱۰درصد) و حداکثر تا سقف ۳۵ درصد افزايش ديه محدود می‌شود.

تعهد بيمه‌گر با احتساب افزايش تعهدات اين پوشش، حداکثر تا سقف مبلغ تعيين‌شده در طول مدت بيمه‌نامه مندرج در جدول تعهدات بيمه‌نامه است.

۱۲. پوشش بيمه‌ای پرداخت حقوق يا دستمزد روزانه کارکنان

به موجب اين الحاقيه و با رعايت شرايط بيمه‌نامه مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافی، مسئوليت بيمه‌گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشی از حوادث براي كارگران قراردادی ساده و فنی (متخصص) تحت‌پوشش قرار مي‌گيرد.

بيمه‌گذار بايد اسامي کارکنان متخصص و فنی را هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام کند.

 • تبصره ۱: حداكثر تعهد بيمه‌گر برای غرامت روزانه هر نفر از كارگران ساده و فني از ۳۰ روز تجاوز نخواهد كرد.
 • تبصره ۲: پوشش یادشده مازاد بر تعهدات سازمان تامين اجتماعی، خدمات درمانی و... است. در صورت وقوع خسارت، لازم است که بيمه‌شده ابتدا به سازمان‌های فوق مراجعه و برای دریافت غرامت اقدام و در صورت تامين نشدن کل غرامت از طرف بيمه‌گران اولیه، برای دریافت مازاد آن به سرپرستی‌های شرکت مراجعه کند.

۱۳. پوشش حوادثی كه ارتباطی با نوع فعاليت بيمه‌شده ندارند

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه‌نامه، مشروط به پرداخت حق‌بيمه اضافی، مسئوليت بيمه‌گذار براي صدمه جسمانی وارد به كاركنان در محدوده مکانی بیمه‌شده ناشي از کار غيرمرتبط با وظيفه آسيب‌ديده، تحت‌‌پوشش قرار می‌گيرد. منظور از کار غيرمرتبط، هرنوع فعاليتی است که توسط کارفرما به شکل موقت به کارکنان ارجاع داده شود ولی حين يا به مناسبت کار، موضوع بيمه نباشد.

تغيير نوع فعاليت موضوع بيمه يا اضافه کردن فعاليت خاص توسط بيمه‌گذار، حکم تشديد خطر را دارد و مشمول اين پوشش تکميلی نیست.

۱۴. ديه دوم و مازاد بر تعهد غرامت نقص‌عضو مندرج دربيمه‎نامه

مسئوليت بيمه‌گذار در خصوص صدمه جسمانی وارد به کارکنان ناشی از حوادث تحت‌پوشش بيمه‌نامه که بيش از سقف يک ديه کامل باشد، طبق شرايط زیر تحت‌پوشش قرار می‌گيرد:

تعهد بيمه‌گر برای هر نفر، علاوه بر تعهدات بيمه‌نامه، حداکثر تا مبلغ سرمايه اين پوشش برای هر نفر و تا سقف تعهدات بيمه‌گر در طول مدت بيمه‌نامه مندرج در جدول تعهدات تحت‌پوشش است.

۱۵. جبران هزينه‌های مازاد بر هزينه‌های پزشکی قابل جبران بيمه‌گر اول

به موجب این الحاقیه هزینه‌های پزشکی را که بیمه‌گر اولیه نپردازد و به‌عنوان هزینه مازاد بر هزینه‌های پزشکی از سوی بیمه‌گر اول شناخته شود، با ارایه مدارک درخواستی پرداخت می‌شود.

۱۶. پوشش بیمه‌ای برای ماموریت‌های خارج از کارگاه

به موجب این الحاقیه با رعایت شرایط بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل غرامت فوت، صدمه جسمانی و هزینه‌های پزشکی وارد بر کارکنان حین ماموریت‌های محوله کاری خارج از کارگاه و در محدوه کشور ایران (به‌جز حوادث مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری) مشروط به داشتن حکم ماموریت و اعلام اسامی قبل از فرستادن به ماموریت یا لیست اعلام شده از سوی بیمه‌گذار، تحت‌پوشش است. تعهد بیمه‌گر در چارچوب مبالغ مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه است.

دیدگاه