اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Prince Street, Colombo 01100, Sri Lanka

mail

dutchmuseum@sltnet.lk


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی