اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Yuzuncu YIl Universitesi | Van Kedisi Arastirma Merkezi Zeve Kampusu, Van, Turkey

mail

vankedisi@yyu.edu.tr


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی