جاذبه گردشگری سازه تتراهدرون بتتروپ (هالده بکشتراسه)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

آلمان، نوردراین وستفالن، منطقه رور


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت