حفظ سهمیه ایران برای ثبت ماسوله در یونسکو

نادر نینوایی
نادر نینوایی شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
حفظ سهمیه ایران برای ثبت ماسوله در یونسکو

پرونده ثبت جهانی ماسوله با حفظ سهمیه ایران، مجددا در سال جاری برای یونسکو ارسال می‌شود.

امکان ارسال مجدد پرونده «ماسوله» به یونسکو بدون در نظرگیری محدودیت‌های سهمیه سالانه محقق شد.

کمیته میراث جهانی در بند ۶۱ اصلاحیه راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی، این امکان را فراهم کرد تا کشورها بتوانند در موارد مشابه وضعیت پرونده ماسوله (وضعیت دیفر) امکان ارسال این پرونده‌ها را بدون در نظرگیری سهمیه سالانه کشورها داشته باشند.

بنابراین ایران برای سال جاری، پرونده ماسوله را بدون محدودیت سهمیه‌ای برای یونسکو ارسال می‌کند.

لازم به ذکر است در مذاکرات هیئت اعزامی ایران به اجلاس کمیته میراث جهانی، رایزنی‌های فنی و کارشناسی موثر و خوبی در خصوص پرونده ماسوله با ایکوموس جهانی صورت پذیرفت و مقرر شد ایران در تدوین پرونده ماسوله از همکاری ایکوموس جهانی پیش از ارسال پرونده نیز بهره ببرد.

مطالب مرتبط:

دیدگاه