آسیب‌دیدگی کاخ گلستان تکذیب شد

پوریا  محمدی پیوند
سه شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۹
آسیب‌دیدگی کاخ گلستان تکذیب شد

مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان خبر تخریب و آسیب‌دیدگی کاخ‌موزه گلستان را تکذیب کرد.

آفرین امامی، مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان در واکنش به اخبار آسیب‌دیدگی و تخریب بخش‌های از این مجموعه، مرمت کاخ گلستان د رسیدگی به آن را با توجه به قدمت بنا، امری معمول و طبیعی دانست و آسیب‌دیدگی تازه این اثر تاریخی را تکذیب کرد. وی در این رابطه اذعان داشت:

به‌تازگی هیچ قسمتی از بنا دچار آسیب‌دیدگی نشده است که بخواهیم مرمت کنیم. همیشه یک سری افراد دوست دارند با چنین اخبار زردی خود را بزرگ کنند؛ این در حالی است که با این کار‌ها به جایی نخواهند رسید و من این خبر را تکذیب می‌کنم.

دیدگاه