مطالعه ۴ هزار هکتار از جنگل فندقلو جهت سرمایه گذاری گردشگری

فرناز رهبران رنجبر
فرناز رهبران رنجبر چهار شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
مطالعه ۴ هزار هکتار از جنگل فندقلو جهت سرمایه گذاری گردشگری

به گفته معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل ۴ هزار هکتار از جنگل «فندقلو» جهت سرمایه‌گذاری گردشگری مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۲۵ سایت گردشگری جهت مطالعه به مشاور واگذار می‌شود که در فاز نخست هفت سایت از جمله جنگل فندقلو به مشاور واگذار شده است. انجام این مطالعات جامع ضروری و لازم است چراکه در توسعه سایت‌های گردشگری و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقشه راه جامعی در دسترس نیست.

ناصر محمودی، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت:

در جنگل فندقلو نیز مطالعات جامعی آغاز شده که در جلسه کمیته کارشناسی معاونت سرمایه‌گذاری نتیجه اولیه آن مورد بررسی قرار گرفت.

محمودی اضافه کرد:

با بررسی اولیه طرح مشاور، قرار است در جلسه مشترک با فرماندار شهرستان نمین نظرات فرمانداری نیز اعمال شود.

مطالب مرتبط:

دیدگاه