گردشگری کشاورزی راهکار مناسب برای ارتقای زندگی در روستاها

طیبه فلاحتی
طیبه فلاحتی سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۶
گردشگری کشاورزی راهکار مناسب برای ارتقای زندگی در روستاها

سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری روستایی برای ارتقای بخش کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان ضروری است.

گردشگری کشاورزی یا اکوتوریسم در حوزه کشاورزی به هرگونه فعالیت وابسته به کشاورزی گفته می‌شود که گردشگران را به مزرعه یا روستا بکشاند.

مژگان ثابت تیموری دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:

گردشگری کشاورزی هر نوع فعالیت درآمدزا با همراهی گردشگران است که با فعالیت آنها در مزرعه یا دامداری به منظور لذت بردن، آموزش و تفسیر میراث طبیعی، فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی جاذبه‌های روستایی و اراضی روستایی توام باشد.

ثابت تیموری گفت:

کشاورزان در این نوع از گردشگری شرایطی را در مزرعه خود فراهم می‌کنند که گردشگران بتوانند اقامت شبانه، پذیرایی، تغذیه دام و تغذیه دستی جانوران اهلی روستایی، اسب‌سواری و تعامل مستقیم با مزرعه و بسیاری از فعالیتهای کشاورزی را تجربه کنند.

ثابت تیموری افزود:

گردشگری کشاورزی با نهادینه کردن این بخش از صنعت توریسم در مناطق روستایی با توجه به ظرفیتهای بسیار استان، راهی موثر برای تحقق تولید پایدار و درآمد اقتصادی کشاورزان به ویژه کشاورزان خرده مالک است و با توسعه این بخش از گردشگری می‌توان به مهاجرت معکوس نیز دست یافت.

وی بیان کرد:

آثار گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی بسیار گسترده است که از آن جمله می‌توان به گسترش بهره‌برداری از مزرعه، نوآوری در نقدینه‌سازی و کسب درآمد مازاد برای روستائیان فاقد مزرعه، افزایش مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، افزایش آگاهی پیرامون محصولات کشاورزی محلی، کمک به احیا و توسعه سنتها و صنایع محلی، افزایش استفاده از محصولات و خدمات محلی، پیشرفت و بهبود فرهنگ، ارتباط و درک درون منطقه‌ای و تدارک فرصت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی در زمینه کشاورزی اشاره کرد.

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:

این استان یکی از قطب‌های کشاورزی به خصوص در تولید محصولات استراتژیک به ویژه زعفران است.

ثابت تیموری افزود:

مرزی بودن خراسان رضوی و همسایگی آن با کشورهای ترکمنستان و افغانستان و موقعیت اقتصادی این استان زمینه‌های دیگر برای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی است.

وی گفت:

در بسیاری از روستاها افراد برای فرار از وضعیت سخت اقتصادی، معیشتی و دشواری‌های پیش‌روی کشاورزی به حاشیه شهرها مهاجرت نموده و به کارگری و دستفروشی می‌پردازند که ایجاد و رونق گردشگری کشاورزی می‌تواند موجب تبدیل روستاها به مکانهایی برای کسب درآمد پایدار برای کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت آنان شود.

 

مطالب مرتبط:

منبع ایرنا

دیدگاه