راهنمای تحصیل در سوئيس

سعیده خلیلی‌صفا
سعیده خلیلی‌صفا سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
راهنمای تحصیل در سوئيس

با توجه به قرار گرفتن بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا در کشور سوئیس، امکان کار همزمان با تحصیل و... هر ساله دانشجویان بسیاری برای ادامه تحصیل به این کشور سفر می‌کنند.

سوئیس از نظر رفاه اجتماعی در رتبه دوم قرار دارد و با کمترین میزان جرم جزو امن ترین کشورهای دنیا است. از این‌رو، تحصیل در سوئیس به دلیل وجود شاخص‌های رفاه اجتماعی در سطح بالا، آرزوی بسیاری از افرادی است که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند. نکته جالب‌تر اینکه این کشور تمایل زیادی برای جذب دانشجویان خارج از کشور دارد و ۲۱ درصد دانشجویان در سوئیس خارجی هستند.

چگونگی نظام آموزشی و مدت هر مقطع تحصیلی

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

در كشور سوئیس‌ آموزش‌ كودكان‌ با دوره‌ آمادگی و به‌ مدت‌ يک تا دو سال‌ آغاز می‌شود. تحصيلات‌ اجباری در استان‌های مختلف‌ متفاوت‌ بوده‌ و از ۶ تا هشت سالگی شروع‌ می‌شود و هشت تا نه سال‌ طول‌ می‌كشد.

طول‌ دوره‌ ابتدايی از چهار تا ۶ سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ از ۳ تا ۵ سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبيرستان‌ها (Mittelschulen)، مدارس‌ بازرگانی يا مدارس‌ حرفه‌ای می‌شوند. مدت‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ها دو سال‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ می‌توانند در رشته‌های گوناگون‌ ادامه‌ تحصيل‌ دهند و در نهايت‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ در رشته‌هايی مانند زبان، رياضيات، اقتصاد يا حقوق‌ شوند. در مجموع‌، طول‌ دوره‌ تحصيل‌ پيش‌ دانشگاهی ۱۳ سال‌ است. شرط‌ ورود به‌ مراكز آموزش‌ عالی دانشگاه‌های سوئیس‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ است.

راهنمای تحصیل در سوئیس

دانش‌آموزانی كه‌ وارد مدارس‌ بازرگانی يا حرفه‌ای می‌شوند، از دو تا چهار سال‌ به‌ تحصيل‌ می‌پردازند و معمولا بدون‌ اين‌ كه‌ وارد دانشگاه‌ شوند، جذب‌ بازار كار می‌شوند.

آموزش‌ در اين‌ كشور از وظايف‌ اصلی استان‌ها است. در ۲۰ استان‌ بزرگ‌ و ۶ استان‌ كوچک سوئیس‌ نظام‌ آموزشی با هم‌ تفاوت‌ دارد. طول‌ دوره‌ تحصيل، درس‌ها و حتی حقوق‌ معلمان‌ بر اساس‌ قانون هر استان‌ مشخص‌ می‌شود. اين‌ در حالی است‌ كه‌ آموزش‌ در سراسر كشور با شاخص‌های ملی مطابقت‌ می‌كند.

راهنمای تحصیل در سوئیس

‌تحصيلات‌ دانشگاهی

تحصيلات‌ عالی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی مانند مدارس‌ عالی مهندسی امكان‌پذير است. در سوئیس‌ يازده‌ دانشگاه‌ دولتی فعاليت‌ دارند كه‌ در انتخاب‌ دانشجو كاملا مختار عمل می‌کنند. زبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌ها، فرانسوی يا آلمانی است‌ و تحصيل‌ در دانشگاه‌ فريبورگ‌ (Fribourg) به‌ دو زبان‌ فرانسوی و آلمانی امكان‌پذير است.

راهنمای تحصیل در سوئیس

دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ كشورهای خارجی مانند ايران‌ كه‌ حداقل‌ معدل‌ آن‌ها ۱۴ باشد، می‌توانند در امتحان‌ ورودی به‌ دانشگاه‌ كه‌ برای اين‌ گونه‌ متقاضيان‌ برگزار می‌شود شركت‌ كنند، يا اين‌ كه‌ در دوره‌ پيش‌ دانشگاهی دانشگاه‌ فريبورگ‌ (Fribourg) كه‌ به‌ دو زبان‌ آلمانی و فرانسوی به‌ مدت‌ ۹ ماه‌ برگزار می‌شود، شركت‌ کنند. موفقيت‌ در اين‌ امتحان‌ شرط‌ اقدام‌ برای اخذ پذيرش‌ از دانشگاه‌های سوئیس‌ است.

لازم‌ به‌ يادآوری است‌ كه‌ امتحان‌ ورودی كليه‌ دانشگاه‌ها برای متقاضيانی كه‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ آن‌ها خارج‌ از سوئیس‌ صادر شده، متمركز است‌ و در دانشگاه‌ فريبورگ‌ (Fribourg) برگزار می‌شود. سال‌ تحصيلی در سوئیس‌ دارای دو نيم‌ سال‌ تابستانی و زمستانی است كه‌ طول‌ هر كدام‌ حدود پنج ماه‌ است.

راهنمای تحصیل در سوئیس

‌دوره‌های تحصيلی

۱. Diplome de technician: اين‌ مدارک در مدارس‌ فني‌ (Ecole Technique (ET اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ فنی يا رياضی است. اين‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ پايه‌ و تخصصی است‌ و تحصيل‌ در آن‌ دو سال‌ طول‌ می‌كشد.

۲. Diplom Ingenieur - Diplome d'Ingenieur: اين‌ مدارک در مدارس‌ عالی فنی (Ecole Technique Superieure (ETS) (French يا (Hohere Technische Lehranstalt (HTL) (German اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ مدرک ديپلم‌ دبيرستان‌ با نمره‌ خوب‌ يا دوره‌ سه‌ ساله‌ مدارس‌ فنی (ET) است. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ چهار سال‌ است، اما دانشجويان‌ دارای مدرک تحصيلی Diplme de technicien اين‌ دوره‌ را در سه سال‌ می‌گذرانند.

۳. Licentiate: این مدارک در دانشگاه‌ها اعطا می‌شود. طول‌ دوره‌ تحصيل‌ نيز بستگی به‌ رشته‌ تحصيلی دارد. دوره‌ Licentiate از سه تا چهار سال (طول‌ دوره‌ اسمی) است. رشته‌های علوم‌ انسانی و برخی از رشته‌های علوم‌ پايه‌ سه ساله‌ گذرانده‌ می‌شود.

۴. Licentiate/Diplome /Diplom: اين مدرک در رشته‌های گوناگون‌ اعطا می‌شود. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ برای اخذ اين‌ مدارک (طول‌ دوره‌ اسمی) از چهار تا ۶ سال‌ است. اين‌ دوره‌ها با پژوهش‌ همراه‌ است‌ و دانشجو بايد پايان‌‌نامه‌ ارائه‌ دهد.

۵. اخذ مدرک Maitrise/Diplome Postgrade/Master: نيز بعد از گذراندن‌ دوره‌ Licentiate در دانشگاه‌های فرانسوی زبان‌ سوئيس‌ ميسر می‌شود. اين‌ دوره‌ معمولا بعد از دوره‌های سه‌ ساله‌ تحصيل‌ گذرانده‌ می‌شود و با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است‌ كه‌ حداقل‌ يک سال‌ طول‌ می‌كشد.

Doktor / Docteur .۶: برای ورود به این دوره‌ مدرک Licentiate يا Diplome / Diplom با معدل‌ خوب‌ مورد نياز است. در بعضی موارد دانشجو دو نيم‌ سال‌ درس‌ می‌گذراند و سپس‌ دوره‌ پژوهشی را آغاز می‌كند. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ در اين‌ دوره‌ چهار سال‌ است. ارائه‌ پايان‌‌نامه‌ و دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌ شرط‌ اعطای مدرک دكترا است.

راهنمای تحصیل در سوئیس

نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی

  • مدارک Diplome de technician با حداقل‌ دو تا سه سال‌ تحصيل‌ در مدارس‌ فنی (ET) و مدارس‌ عالی فنی (ETS) و همچنين‌، تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ به‌ مدت‌ دو سال‌ (چهار نيم‌ سال‌ تحصيلی) به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم، "كاردانی" ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک Licentiate با حداقل‌ سه سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مدارک Diplom Ingenieur - Diplme d' Ingenieur با حداقل‌ چهار سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از مدارس‌ عالی فنی (ETS) يا (HTL) به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسی" ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک Licentiate/Diplom /Diplome صادره از دانشگاه‌ها با (حداقل‌ ۵.۴ سال‌ تحصيل) طول‌ دوره‌ اسمی به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و ارائه‌ پايان‌‌نامه‌ علمی، "كارشناسی ارشد " ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک Maitrise /Diplome Postgrade / Master صادره‌ از دانشگاه‌ها با حداقل‌ يک سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارک بند دو يا كارشناسی، "كارشناسی ارشد" ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک Doktor/Docteur به شرط‌ داشتن‌ مدارک بندهای سه و چهار يا كارشناسی ارشد، "دكترا" ارزشيابی می‌شود.

راهنمای تحصیل در سوئیس

زبان مراکز آموزشی و دانشگاهی

سوئیس به لحاظ زبانی نسبتاً منحصر به فرد است، چرا که زبان رسمی این کشور بر اساس منطقه متفاوت است. به‌طور کلی، منطقه مرکزی و شمالی کشور به زبان آلمانی و منطقه غربی به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند و در بخش‌های جنوبی کشور زبان ایتالیایی رایج است. زبان غالب در دانشگاه‌های سوئیس با منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند، ارتباط دارد. البته در مقاطع بالاتر امکان تحصیل به زبان انگلیسی نیز وجود دارد.

میانگین هزینه تحصیل در سوئیس

هزینه‌های تحصیل در کشور سوئیس را می‌توان در حدود سالی بین ۶۰۰ الی ۷۰۰ فرانک است؛ البته هزینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی در حدود ۴۰۰۰ فرانک است.

میانگین هزینه زندگی در سوئیس

هزینه زندگی در کشور سوئیس از ۱۰۰۰ فرانک در ماه شروع می‌شود و بسته به شهر و سبک زندگی متفاوت است؛ شهرهای زوریخ و ژنو پرهزینه‌ترین شهرهای سوئیس هستند و از این‌رو، هزینه‌ها در این شهرها بیشتر است. برای مثال، هزینه خوابگاه ماهانه حدود ۲۰۰ فرانک و اتاق تک نفره ۴۵۰ فرانک است. همچنین، هر دانشجو موظف به پرداخت هزینه بیمه تحصیلی و درمانی خود است؛ هزینه بیمه تحصیلی حدود ماهیانه ۸۰ فرانک الی ۱۰۰ فرانک است.

در مجموع، هزینه‌‌های زندگی به صورت ماهانه در حدود ۱۰۰۰ فرانک است و دانشجو می‌تواند با ۱۵ ساعت کار در هفته در حدود ۱۲۰۰ فرانک در ماه درآمد داشته باشد.

راهنمای تحصیل در سوئیس

محدودیت سنی برای تحصیل در سوئيس

برای تحصیل در دانشگاه‌های سوئیس محدودیت خاصی وجود ندارد.

برترین دانشگاه‌های سوئيس

رنکینگ جهانی بر اساس وب‌سایت topuniversitiesنام دانشگاه
۱۰(ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology
۱۲Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
۷۳University of Zurich
۹۸University of Geneva

بورسیه تحصیلی دانشگاه‌های سوئيس

بهترین راه برای تحصیل در سوئيس با هزینه کمتر تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و استفاده از بورسیه است. البته متقاضیانی که قصد استفاده از بورسیه را دارند باید واجد شرایط باشند؛ برای مثال، متقاضی زیر ۳۵ سال بوده و به یکی از زبان‌‌های انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی یا فرانسوی مسلط باشد. (ده بورسیه برتر دانشگاه‌های سوئیس)

تعطیلات پایان سال تحصیلی

تحصیل در دانشگاه‌ها در دو نیم سال تابستان و زمستان به مدت پنج ماه در هر ترم است و بعد از اتمام هر سال تحصیلی دو ماه تعطیل است.

راهنمای تحصیل در سوئيس

بیمه تحصیلی و درمانی دانشجو در سوئيس

 هر دانشجو موظف به پرداخت هزینه بیمه تحصیلی و درمانی خود است؛ هزینه بیمه تحصیلی در حدود ماهیانه ۸۰ فرانک الی ۱۰۰ فرانک است.

آب و هوای سوئيس

سوئیس کشوری چهار فصل است. در زمستان (ماه های دسامبر تا فوریه) اغلب اوقات برف می بارد و درجه حرارت هوا به زیر صفر می‌رسد. در فصل بهار (مارس تا می) هوا گرم‌تر از زمستان است، اما هنوز لباس گرم استفاده می‌شود. درجه حرارات هوا در این فصل بین ۲ تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد متغیر است. در فصل تابستان (جون تا اواسط سپتامبر) آب و هوا معتدل بوده و درجه حرارت بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد متغیر است. در فصل پائیز نیز (اواسط سپتامبر تا نوامبر) درجه حرارت از ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد متغیر است. آب و هوای سوئیس معمولا معتدل است، اما همیشه شرق سوئیس از غرب آن سردتر است.

کار و ویزای دانشجویی در سوئيس

راهنمای تحصیل در سوئیس

افرادی که تمایل به دریافت بورسیه برای تحصیل در این کشور را دارند، بهتر است در ابتدا درخواستی برای دریافت بورسیه به دانشگاه مورد نظر خود در این کشور ارائه دهند. دانشگاه مورد نظر این افراد، ابتدا با توجه به سوابق تحصیلی فرد و رزومه علمی او درخواست وی را بررسی می‌کند و در صورت تائید دانشگاه می‌توانند اقدام به دریافت ویزای تحصیلی سوئیس کنند. مدت اعتبار این ویزا با توجه به پایان تحصیل (مدت دوره تحصیل) تنظیم می‌شود.

اخذ ویزا برای والدین یا همسر دانشجو

دانشجو می‌تواند پس از دریافت ویزای تحصیلی برای همراهان خود نیز درخواست ویزای ورود کند.

شرایط کار دانشجویی

دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در تمام دوره‌ها و رشته های تحصیلی در سوئیس از اجازه کار دانشجویی (دانشجویان دوره کارشناسی ۱۰ ساعت و مقاطع بالاتر ۲۰ ساعت در هفته) برخوردار هستند. البته دانشجویان در آخر هفته، تعطیلات ژانویه و تابستان‌ها (در زمان تعطیلی دانشگاه‌ها) می‌توانند به صورت تمام وقت کار کنند.

مطالب مرتبط:

دیدگاه