جاذبه گردشگری حمام های مرکزی آب معدنی صوفیه

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

1 Banski Sq, 1000 Sofia, Bulgaria


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت