جاذبه گردشگری خیابان استودی استره

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

København, Denmark


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی