جاذبه گردشگری کتابخانه الماس سیاه (کتابخانه سلطنتی دانمارک)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Black Diamond, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K, Denmark

mail

kb@kb.dk

language

www.kb.dk


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت