جاذبه گردشگری موزه کالوست گلبنکیان

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa, Portugal

mail

museu@gulbenkian.pt


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی