جاذبه گردشگری صومعه استراهوف

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Strahovske nadvori 1/132 | inside Strahov Monastery, Prague 11800, Czech Republic

mail

info@strahovskyklaster.cz


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی