جاذبه گردشگری بازار ارگ کرمان

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان کرمان، کرمان، میدان ارگ تا چهارسوق گنجعلیخان


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی