جاذبه گردشگری بقعه براء بن مالک

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان خوزستان، شمال شوشتر، خیابان شریعتی غربی، خیابان براءبن مالک


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی