جاذبه گردشگری معبد داش کسن

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان زنجان، ۱۵ کیلومتری سلطانیه، روستای ویر


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی