اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Regional Resource Centre, Beamish DH9 0RG, UK

mail

museum@beamish.org.uk


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی