اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Amesbury, Salisbury SP4 7DE, UK

mail

info@stonehenge.co.uk

access_time ساعات کار
امروز جاذبه باز است
keyboard_arrow_down

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی