جاذبه گردشگری تئاتر مالی مسکو

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

روسیه، مسکو، منطقه تورسکوی

mail

press@maly.ru

language

www.maly.ru


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به