جاذبه گردشگری آسیاب های بشرویه

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، خراسان جنوبی، غرب بشرویه، در مسیر قنات بشرویه


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی