اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان مصطفی خمینی، خیابان بحرالعلوم، خیابان جاویدی، خانه مهربان عودلاجان


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی