جاذبه گردشگری تکیه روستای مقریکلا (تکیه عبدالحسین خانی)

تکیه روستای مقریکلا (تکیه عبدالحسین خانی)

آثار ملی ایران

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

شهرستان بابل، بخش‌بند پی غربی، روستای مقریکلا


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی