جاذبه گردشگری کلیسای نتردام مونترآل

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

110 Notre-Dame Street West Es-ce Accessible En Fauteuil Roulant, Montreal, Quebec H2Y 1T1 Canada

mail

info@basiliquenddm.org


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی